لیست اعضاء کمیته علمی

دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر بهمن نامور مطلق

دکتر اسماعیل بنی اردلان

دکتر امیر نصری 

دکتر حسن بلخاری قهی

دکتر ایرج داداشی

دکتر هادی ربیعی

دکتر سیدمحمدحسن نواب

دکتر صادق رشیدی

دکترعلی اصغر میرزایی مهر

دکتر عباس نامجو

محمد علی رجبی

دکتر عبدلمجید شریف زاده

دکتر مهدی اخوی یان

اعضاء کمیته اجرائی

 آقای علی حاجی شیزری

دکتر فواد نجم الدین

مهندس محمد نظرپور

 آقای غلامعلی حافظی


دبیر جلسات شورای علمی: رضا میرمبین

پوستر همایش
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
۱۳۹۵/۲/۲۷

پورتال همایش راه اندازی گردید.

پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.